जोकर……………

You may also like...

1 Response

  1. pawan arora says:

    anu ji shabdo ka khajana hai aap ke paas jokar ban kar ……bahut achhe dil ko chu gai aap ki rachna